Akcie 2017/2018

Navštívili nás Lucie


Vďaka spolupráci so základnou školou ani tento rok neboli naši maličkí ochudobnení o krásny zvyk návštevy Lucií. A tak jedno dopoludnie naši deviataci pripravili pre našich maličkých pásmo ľudových zvykov obohatené o krásne pesničky a vinše. Za toto vystúpenie žiakom základnej školy ďakujeme a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu. Samozrejme veľká vďaka patrí Mgr. Margite Vojtekovej, ktorá každoročne túto peknú akciu zorganizuje.