Akcie 2017/2018

Vianočný trh


Aj tento rok v spolupráci s rodičmi, bol v období vianočných besiedok spustený vianočný trh. Tohtoročný bol taktiež veľmi úspešný, čím sa chceme poďakovať všetkým, ktorí na trh  prispeli svojimi výrobkami. Veľmi si to vážime a ďakujeme aj tým, ktorí vianočný trh podporili symbolickou kúpou ponúkaných výrobkov.