Archív 2013/2014

Deň knižníc


28.10.2013 sme sa zapojili do celoslovenského projektu Deň knižníc. Názov podujatia sme zvolili podľa slovenskej ľudovej rozprávky O troch grošoch. Tému Školské knižnice: Brána do života sme zamerali na dôležitosť vzájomných rodinných vzťahov a to, ako sa peniaze podpisujú pod fungovanie života rodiny, jednotlivca a celej spoločnosti, pretože peniaze v rôznych podobách vždy patrili k ľudskej spoločnosti a určovali smer jej vývoja.

Kľúčovou myšlienkou bola myšlienka z textu rozprávky: "Jaj, čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko; ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom treťom sám žijem."

Žiaci mali možnosť „učiť sa“, na čo všetko človek peniaze využíva, ako s nimi hospodáriť - pritom sa nezriekať kultúrnych podujatí a vlastného duchovného obohatenia prostredníctvom kníh, čítania a zážitkov zameraných na rozvíjanie estetického cítenia. Ako využiť zarobené peniaze , aby sme sa mohli dožiť vysokého veku v dobrom zdraví a dobrej kondícii.

 Na tejto ceste si žiaci vytvárali trvalejší a pevnejší vzťah ku knihe, k čítaniu, učili sa klásť otázky, počúvať a nebyť ľahostajní k ľuďom   okolo nás, hoci mnohí sú už vo veku „múdrosti“.

Život je plný zákrut a nečakaných situácií, ktoré sa dajú zvládnuť, ale treba sa na ne pripraviť. Naša školská knižnica v spolupráci s učiteľmi a žiakmi našej školy takto pomyselne otvorila brány reálneho života všetkým, ktorí si uvedomujú, že náhoda v živote praje len pripraveným. Súčasne sme sa žiakom snažili vštepiť, že každý vek človeka má svoje čaro, že život je dar, o ktorý sa treba starať a nemyslieť v ňom len na seba, ale na všetkých , ktorí sú okolo nás. Užívať si život vo všetkých jeho podobách a nezabúdať pritom ani na svoje duchovno.