Akcie 2017/2018

Učíme sa ako sa rodí chlebík


Chlieb náš každodenný, daj nám dnes...tieto slová odriekame každý deň, ale akú cestu chlieb musí podstúpiť pred tým, ako sa dostane na náš stôl - to deti ešte nevedeli. A tak v rámci projektu regionálnej výchovy, do ktorého je zapojená naša MŠ sa deti naučili aj to. Prípravu chlebíka si deti s pomocou prezentácie, ktorú zaujímavo pripravila p. uč. Katka Schmidtová absolvovali, už upečený chlebík ochutnali a obohatení zas o ďalšiu vedomosť sa vrátili do svojich tried.