Akcie 2017/2018

Mravčeky vystupujú na Fašiangoch


Február je spojený s oslavou Fašiangov. A aj deti z tried Mravčekov svojim vystúpením obohatili oslavu Fašiangov v našej obci. Pásmom pesničiek, básničiek a tančekov potešili našich občanov a tým opäť dokázali, akí sú šikovní. Týmto sa chceme poďakovať za pozvanie do programu a tešíme sa na ďalšiu akciu.