Akcie 2017/2018

Zdobíme a oslavujeme 1. máj


Ani sme sa nenazdali a už máme mesiac Máj. Tento mesiac prináša jeden pekný zvyk, ktorý tradične slávime aj v našej materskej škole. Stavanie mája. Ráno dievčatá poprichádzali do škôlky so stužkami v rukách a nemohli sa dočkať, kedy ich už konečne na ten máj zavesia. A aj sa dočkali... Stužky rôznych farieb zavesili, zaspievali piesne, zatancovali a krásny farebný máj už stojí pred našou škôlkou. Stužky vejú vo vetre a každé dievča hľadá tú svoju. Zamestnancom Obecného úradu týmto ďakujeme za každoročnú spoluprácu.