Akcie 2017/2018

Lúčime sa s našimi predškolákmi


Zazvoň budíček, zazvoň ešte raz... sa nieslo jedno dopoludnie priestormi našej MŠ. To sa naši predškoláci lúčili so škôlkou. Navštívili každú triedu, všetky pani učiteľky v materskej a základnej škole, tety kuchárky aj upratovačky,  aby im posledný krát pekne zanôtili a odovzdali na pamiatku malý darček. A veru aj nám bolo ľúto a nejednej z nás sa pri ich speve skotúľala po tvári slza. Aj keď sú niektorí šintri, za tie roky toho povyvádzajú veľa, ale prešli nám od malička rukami a zostávajú stále v našich srdciach. Čo im zapriať ? Len aby sa im ľahko kráčalo svetom a v škole aj v živote prajeme veľa úspechov a hlavne až z nich vyrastú dobrí ľudia s dobrým srdcom... A nech na nás nezabudnú !