Hlavná stránka

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor 2018/2019


Od 12. novembra do 16.novembra 2018 sa na našej škole uskutočnila online medzinárodná informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Súťaže sa zúčastnilo 140 žiakov 2. až 9. ročníka a súťažilo sa v kategóriách:

  • Drobci (2. a 3. ročník ZŠ) – 22 žiakov
  • Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ) – 49 žiakov
  • Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ) – 29 žiakov
  • Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ, tercia, kvarta) – 40 žiakov

Úspešní riešitelia súťaže iBobor 2018/2019:

Srdečne blahoželáme!