Archív 2013/2014

Mikulášsky turnaj


Dňa 4.12.2013 sa uskutočnil mikulášsky volejbalový turnaj. Zúčastnili sa vybraní žiaci z každej triedy od 6-tého ročníka po 9-tý. Za každú triedu hrali 3 dievčatá a 3 chlapci. Okrem žiakov sa hry zúčastnili aj učitelia, ktorí hrali mimosúťažne. Žiaci 7.B triedy sa umiestnili na treťom mieste. Žiaci 8.A triedy sa umiestnili na druhom mieste a žiaci z 9.A triedy sa umiestnili na prvom mieste. Žiaci z prvých troch družstiev dostali malé ceny.