Hlavná stránka

2% ZŠ


Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť venovať 2% zo svojich odvedených daní Rodičovskému združeniu pri našej škole, ktorého ste aj Vy súčasťou.

Rodičovské združenie podporuje školské a mimoškolské aktivity našich detí a pomáha pri finančnom zabezpečení týchto aktivít.

Vedenie RZ

Postup pri poukazovaní 2% zo zaplatenej dane z príjmov je nasledovný:

1. ZAMESTNANEC, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane si dá u neho potvrdiť tlačivo „Potvrdenie..." a vyplní tlačivo „Vyhlásenie...", ktoré zašle na daňový úrad v mieste svojho bydliska, prípadne odovzdá triednemu učiteľovi do 26.4.2018. Všetky tlačivá Vám na požiadanie poskytneme, alebo si ich môžete stiahnuť na našej webovej stránke.

2. DAŇOVNÍK, ktorý si podáva daňové priznanie vyplní „Vyhlásenie...", ktoré je súčasťou daňového priznania do 31.3.2018.

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 173196170206
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Rodičovské združenie pri Základnej škole Ondreja Štefku
Sídlo: Varín

Ulica: M.R.Štefánika
Číslo: 432
PSČ: 01303

V prípade nejasností podrobnejšie informácie o podpore cez 2% nájdete na www.rozhodni.sk