Hlavná stránka

Školské kolo – Hviezdoslavov Kubín


7. 2. 2019 sme sa opäť stretli v školskom kole súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Nádejní recitátori, budúci spisovatelia, milovníci umeleckého slova pod kritickým drobnohľadom poroty súťažili v troch kategóriách: 1. kategória – 2. – 4. ročník, 2. kategória – 5. – 6. ročník, 3. kategória – 7. – 9. ročník. Ocenenie získali nasledovní recitátori:

 

 

 

1. kategória

Poézia

 1. miesto – Filip Póčik 4. B
 2. miesto – Dominika Kapasná 3. B
 3. miesto – Matúš Hliník 2. B

Próza

 1. miesto – neudelené
 2. miesto – Patrik Franek 4. A
                Eliška Chytilová 4. B
 3. miesto – Adam Štadáni 4. B

 2. kategória

Poézia

 1. miesto – Matúš Krajčík 6. B
 2. miesto – Annamária Kapasná 5. A
 3. miesto – Katarína Vojteková 6. A
               Martina Jelínková 5. B

 Próza

 1. miesto – Branislav Dominiak 6. B
 2. miesto – Samuel Kubo 5. A
 3. miesto – neudelené

3. kategória

Poézia

 1. miesto – Juraj Kucka 9. A
 2. miesto – Erika Vráblová 8. A
 3. miesto – Anna Chmeliarová 7. B

Próza

 1. miesto – neudelené
 2. miesto – Júlia Chytilová 7. B
 3. miesto – Kristína Markotánová 7. A

Víťazom blahoželáme a postupujúcim žiakom želáme v okresnom kole veľa úspechov.