Hlavná stránka

Školské kolo geografickej olympiády


Prvý decembrový týždeň sa konalo školské kolo geografickej olympiády. Podobne ako v minulom roku žiaci prejavili veľký záujem a svoje vedomosti preukázali v teoretickej časti a zručnosti v praktickej časti. Všetkým úspešným riešiteľom školského kola ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme a tešíme sa, že budú reprezentovať našu školu v ďalších kolách.

Výsledky školského kola geografickej olympiády:

 

 

Kategória G:

  1. miesto Sára Zimenová,
  2. miesto Terézia Bieliková,
  3. miesto Samuel Ponechal.

 

Kategória E:

  1. miesto Branislav Dominiak,
  2. miesto Martin Synák,
  3. miesto Adam Verčík.

 

Kategória F:

  1. miesto Ondrej Blaško,
  2. miesto Šimon Hliník,
  3. miesto Tomáš Málik.