Hlavná stránka

Fašiangový program pre Jubilantov


Mesiace Január a Február sa viažu v duchu fašiangových zábav a tancov. Pri tejto príležitosti organizoval Obecný úrad dňa 30. januára 2019 príjemné posedenie pre jubilantov z obce. Žiaci z našej školy a deti z MŠ pod vedením p. učiteliek pre nich pripravili veselý program.
Najprv sa jubilantom predstavili malí škôlkári. Zarecitovali pekné básničky a potom zaspievali veselú pesničku. Po tomto vystúpení prišli starých rodičov zabaviť žiaci z 3., 4. a 5. ročníka. Tí si taktiež pripravili zaujímavý fašiangový program. Divákov vtiahli do folklórnej zábavy a tancov, pričom im nechýbal vtip a radosť. Zábavu dokončili peknými scénkami, básňami, hrou na heligónkach a nakoniec jubilantom na tvárach vyčarili úsmev folklórnym tancom, ktorý sa im veľmi páčil, pretože ho ocenili silným potleskom. Na záver programu zatancovali dievčatá zo 4. B triedy moderný tanec. Žiaci okrem dobrého pocitu z vydareného vystúpenia dostali ako poďakovanie malé čokoládky.