Hlavná stránka

Putovanie zvierat bez hraníc


V stredu 27. februára sme sa stali súčasťou interaktívnej hry „Putovanie zvierat bez hraníc“ v Správe NP Malá Fatra. Po krátkom úvode sme sa ocitli priamo v deji príbehu živočíchov putujúcich krajinou medzi Alpami a Karpatmi.  Pomocou interaktívneho 3-D modelu sme pozorovali zmeny krajiny počas dejín ľudstva. Žiaci si uvedomili ako značne človek zmenil krajinu, ako sa to snaží napraviť a čo môže urobiť každý z nás. Hra bola sprevádzaná hovoreným slovom a pútavými ukážkami. Do príbehu sme boli zapojení všetci – každý „bojoval“ o svoju časť zeme, lesa či vodnej plochy. Pozorovali sme reálne zábery z fotopascí na tzv. zelených mostoch, či prechod „kačacej rodinky“ po frekventovanej diaľnici. Za inšpiratívne popoludnie ďakujeme pracovníčkam Správy NP Malá Fatra vo Varíne.