Hlavná stránka

Aktivity marec 2019


Aktivita
Termín
Určené
Fašiangy, Turíce – projektový deň na I. stupni, fašiangové učenie
Fašiangový sprievod na I. a II. stupni – masky, ľudová hudba
01.03.2019
 
Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka (Skalka Aréna pri Kremnici, Horská chata Limba)
od 11.03.2019 do 15.03.2019
 
Dekanátne kolo Biblickej olympiády
20.03.2019 
 
Záverečné konzultácie pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov (ProfOrient), spolupráca s CPPP a P
Podľa harmonogramu
 
Marec – Mesiac knihy – čitateľské aktivity, návšteva knižnice, rozvoj čitateľských zručností
marec 2019
 
Školská súťaž vyhlásená Školskou knižnicou v Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku, Varín pod názvom Najkrajšia rozprávková bytosť v slovenských ľudových rozprávkach
do 02.04.2019
pre žiakov 1.-9. ročníka
Fotenie žiakov 1. ročníka (portrétové fotografie)
marec 2019
 
Jarná výzdoba školy, tried, vestibulu
marec 2019
 
Okresné kolo Pytagoriády (P3-P8) – podľa úspešnosti našich žiakov
26.03.-27.03.2019
 
Okresné kolo Chemickej olympiády, kategória D
22.03.2019
 
Prednáška pre ôsmakov: Trestná zodpovednosť + Ako sa nestať obeťou trestného činu
15.03.2019
 
Víkend neprečítaných kníh
marec – apríl 2019
 
Školské kolo literárnej súťaže – 15. ročník: Takto si vymýšľam a píšem ja
marec-apríl 2019
 
Matematická súťaž pre žiakov II. stupňa – Klokan
Matematická súťaž pre žiakov I. stupňa - Klokanko
21.03.2019
 
Kvíz o knihe
marec 2019
pre žiakov 2. - 4.ročníka
Čo máme vedieť o správnej výživeKvíz
marec 2019
pre žiakov 7.-9. roč.
Envirootázniky, Envitalent – celoslovenská vedomostná súťaž
marec 2019
 
Triedne kolá speváckej súťažeSlávik školy
marec 2019
pre I. stupeň
Liga proti rakovine – Deň žltých narcisov- nástenka, rozhlasová relácia
   
Exkurzia do Kostola najsvätejšej Trojice vo Varíne
marec 2019
pre V. ročník
Literárna súťaž pre deti v ŠKD
marec 2019
 
Školské kolo futbalových zápasov
marec 2019
 
Matematická súťaž v riešení Sudoku – spolupráca so ZŠ Gbeľany
27.03.2019
 
Biela stužka – Deň počatého dieťaťa
18.03.-22.03.2019
 
Výtvarná súťaž – Grafický návrh žiackej knižky – Ševt
do 31.03.2019
 
Výstava školských projektovz predmetov BIO, DEJ, CHE
marec 2019 - apríl 2019
 
Školská súťaž – Prejav svoju tvorivosť – O najkrajší veľkonočný vinš
marec – apríl 2019
 
Priateľský florbalový zápas v Belej
marec 2019
 
Slovboj 2019 – 2. ročník regionálnej súťaže zo slovenského jazyka a literatúry
marec 2019 v ZŠ Dolná Tižina
 
Divadelné predstavenie v Dome odborov v Žiline– Mastný hrniec
13.03.2019 o 10:30 h
pre žiakov 6. ročníka
Environmentálny projekt – Príbeh troch šeliem – Príbeh vlka
do 15.03.2019
 
Majstrovstvá okresu vo florbale žiačok ZŠ
15.03.2019
žiačky 8. ročníka
Turnaj vo vybíjanej
22.03.2019
pre žiačky 8. a 9. ročníka
Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov ZŠ
20.03.2019
žiaci 7. a 8. ročníka