Hlavná stránka

Fašiangová veselica


Prečo sa pred prázdninami nerozlúčiť vo veselej nálade ? - povedali sme si. A tak  si žiaci  ročníkov  1. – 4.  urobili parádny karnevalovo - fašiangový deň s maskami  a tancom. Starší žiaci zas fašiangový sprievod.

Do každej triedy  na 5. -9. zavítala hudba našich heligonkárov  - a bolo ich tam naozaj veľa, od menších až po starších - a o  spev  a tanec sa postarali  naši štvrtáci a tretiaci,  staršie  dievčatá a masky.

Pochovali sme aj basu  - symbol veselosti.  Počas  sprievodu  si každý  mohol pochutnať aj  na tradičnej šiške.

Vyrobiť masku môže byť ťažké, ale aj jednoduché. Naši starší žiaci spolu s pani učiteľkami  hudobnej, výtvarnej  výchovy a techniky sa potrápili a myslím si, že hoci každý  ju stvárnil  trochu inak, všetky sú vydarené –  turoni,  medveď,  koza,  prasiatko,  gorila,  pani  Šreková  a  pán  Šrek ... Jednu  masku  si  žiaci  aj zapožičali.

Ďakujem  všetkým, ktorí  sa  postarali  o  dobrú  náladu  –  maskám,   harmonikárom,  speváčkam, tanečníkom  a samozrejme pani  riaditeľke, pani  učiteľkám  a  upratovačkám a aj pánu školníkovi,  ktorí sa spolu s deťmi na tento deň veľmi tešili. V neposlednom rade ďakujem aj rodičom, ktorí svoje deti vedú k tomu, aby  milovali hudbu. tanec , spev  a tešili sa z nich.

Za organizátorov Mgr. M. Horváthová