Akcie

Vitaj opäť Mikuláš!


Na Mikuláša sa teší snáď každé dieťa. Ani tento rok našu MŠ Mikuláš nemohol obísť. V jedno dopoludnie sa deti zhromaždili v triede a napäto očakávali jeho príchod. A on veru prišiel s množstvom balíčkov a aj so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertom. Bolo že to v triede radosti. Deti recitovali, spievali a ďakovali. Každé z nich odchádzalo z MŠ v tento deň odmenené a spokojné.