Hlavná stránka

Okresné kolo chemickej olympiády


Dňa 22.3.2019 sa v Základnej škole V. Javorku v Žiline uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. V kategórii D (8. a 9. ročník) sa zúčastnilo 21 súťažiacich z okresu Žilina. Chemická olympiáda bola zostavená z teoretickej a praktickej časti. Našu školu reprezentovali žiaci Ondrej Blaško z 8. A triedy, ktorý obsadil 5. miesto a Šimon Hliník z 9.B triedy, ktorý sa umiestnil na 10. mieste. Obidvom úspešným riešiteľom gratulujeme!  

PaedDr. T. Bublík