Archív 2013/2014

Rozprávkové vretienko


Žiaci 2.-4.roč.ZŠ s MŠ Ondreja Štefku dňa14.1.2014 popoludnie strávili s rozprávkou.

V škole sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže v prednese rozprávky-Rozprávkové vretienko.Z každej triedy najlepší recitátori porozprávali svoje rozprávky.

Porota v zložení Mgr.Synáková,Mgr.Lišková Mgr.Tropková a Mgr.Smolková po porade určili poradie:

  1. miesto: Dáwidko Bohačiak 2.B,
  2. miesto: Denisko Vlkolaček 4.A
  3. miesto: Sáška Komačková 3.A

Cenu za pekný hlas dostala Jedličaková z 3.A. Snažili sa všetci a sme radi, že sa do tejto súťaže zapojili. Súťažiaci boli odmenení sladkosťami ,diplomami a prví traja aj vecnými cenami. Chceme, aby deti nezabúdali na krásne rozprávky, kde dobro vždy zvíťazí nad zlom .Zúčastnilo sa 17 žiakov.

Tešíme sa ďalšie stretnutie s rozprávkou.

Mgr.Smolková