Hlavná stránka

SLÁVIK 2019


SLÁVIK  2019

V školskom roku 2018/19 sa uskutočnila spevácka súťaž Slávik 2019. Z triednych kôl postúpilo  do školského kola 45 súťažiacich. Zaspievali a zahrali nám veľa krásnych ľudových piesní. Dokázali nám, že aj v dnešnej modernej dobe je ľudová pieseň veľmi obľúbená.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa našej súťaže zúčastnili a zachovávajú naše tradície a dedičstvo  starých otcov a mám. Tešíme sa na stretnutie v budúcom roku.

 • Kategória:   SPEV - 32 súťažiacich

Hlavná cena     SUPER SLÁVIK

Anetka Androvičová  1. A 

 1. kategória spev
  1. miesto Alica Bolčeková 1.B
  2. miesto Hana Šťastná 1.B
  3. miesto Timea Boková 2.A
 2. kategória spev
  1. miesto Lenka Staníková 4.B
  2. miesto Monika Obšivanová 3.B
   miesto Dominika Škorvánková 3.B
  3. miesto Stanislav Androvič 4.A
 3. kategória spev
  1. miesto Sára Schmidtová 5.A
  2. miesto Kristína Podhorská 6.A
  3. miesto Karin Podhorská 5.B
 • Kategória: HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ  - 13 súťažiacich 

Hlavná cena    SUPER MUZIKANT

Natália Michalčíková 5. B

 1. kategória hra na hudobný nástroj
  1. miesto Viktória Skokanová 2. B (heligónka)
  2. miesto Tamara Chabadová 1. B (heligónka)
  3. miesto Lucia Mihalčatinová 2. A (heligónka) 
 2. kategória hra na hudobný nástroj
  1. miesto Natália Michalčíková 5. B (heligónka + spev)
  2. miesto Alex Cigánik 4. A (heligónka)
  3. miesto Natália Jánošíková 4. A (husle)
 3. kategória hra na hudobný nástroj
  1. miesto Branislav Dominiak 6. B (flauta)
  2. miesto Bruno Cigánik 7. B (heligónka)
  3. miesto Lívia Kabatierová 6. B (klavír)