Hlavná stránka

1. apríl - Svetový deň vtáctva


Pri príležitosti Svetového dňa vtáctva mali deti prírodovedných krúžkov možnosť zažiť zaujímavé popoludnie. Na pozvanie Správy NP Malá Fatra spisovali a sčítavali vtáky, ktoré obývajú Varínsky park. Pod odborným dohľadom ornitológa a strážcu Malej Fatry Tomáša Flajsa sme ich napočítali až 15. Najvzácnejší operenec, ktorý tu zahniezdil, je ďateľ hnedkavý. Má čierno-bielo-červené sfarbenie podobne ako iné druhy ďatľov. Od ďatľa veľkého sa líši najmä nespojenou čiernou škvrnou na líci a zadnej časti hlavy a krku. Spozorovali sme niekoľko brhlíkov, pinky, stehlíky. Vďaka ďalekohľadom sme videli každý detail. Približne o mesiac by sme chceli našu aktivitu zopakovať, keďže by bolo zaujímavé pozorovať vtáky v období hniezdenia a prikrmovania mláďat.

Viac na: http://npmalafatra.sopsr.sk/vtaky-varinskeho-parku/

(druhy, ktoré sme Ďateľ hnedkavý, žlna sivá, sýkorka belasá, pinka lesná, penica čiernohlavá, žltochvost domový, stehlík pestrý, drozd čierny, brhlík lesný, hrdlička záhradná, vrabec domový, ďateľ veľký, trasochvost biely, straka čiernozobá, lastovička domová (letela ponad park, nemá tu trvalé sídlo).