Hlavná stránka

Svetový deň povedomia o autizme.


Naša škola ako aj Slovensko sa pripája k celosvetovej kampani „Vysvieťme  to na modro !“ Modré svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Autizmus zahŕňa iné myslenie a spracovávanie podnetov, ktoré osobe s touto novodobou formou inakosti spôsobuje v našej majoritnej spoločnosti nesmierne existenčné problémy vo všetkých oblastiach života. Dá sa diagnostikovať už v rannom detstve, jeho ekonomické a sociálne dopady sa naplno prejavia až u dospelých ľudí. Autizmus má vo vysokom percente nezvratný dopad na chod celej rodiny. Ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa 2. apríla významné budovy a stavby po celom svete rozžiarili na modro. Tento rok sme sa opäť aj my rozhodli našu budovu základnej školy „rozsvietiť na modro“ – vytvorili sme modré srdce. Taktiež sme vyjadrili podporu autistom a ich blízkym aj tak, že sme si v tento deň obliekli niečo modré.