Hlavná stránka

Prednáška - trestnoprávna zodpovednosť


Dňa 9. apríla 2019 navštívila našu školu pani policajtka s hodnosťou Nadporučíka. Oboznámila žiakov ôsmeho ročníka s trestným právom a ich trestnoprávnou zodpovednosťou. Pani policajtka rozprávala o rôznych situáciách, ktoré zažila a o situáciách, ktorým sa máme v našom živote vyhnúť. Hovorila o trestných činoch, ktorých sa často dopúšťajú mladiství a poradila žiakom, že sa ich majú vyvarovať, lebo v trestnom registri zostanú zaznamenané navždy. Ozrejmila žiakom, že sú trestnoprávne zodpovední od 14 rokov a zodpovednosť za priestupky majú od 15 rokov. Napr. poškodzovanie verejného majetku, aj majetku školy, je trestný čin.

Žiaci sa dozvedeli veľa informácii,ktoré si možno neuvedomujú, ale zodpovednosť za skutky im zostáva.