Hlavná stránka

Ilustrujeme rozprávky Pavla Dobšinského


Školská knižnica sa i napriek obmedzeným možnostiam , hlavne kapacitným, snaží motivovať žiakov k čítaniu. Jednou z ciest je i výtvarná súťaž, ktorá bola tento rok tematický venovaná Pavlovi Dobšinskému. Obsah rozprávok tohto štúrovského autora a zberateľa, tzv. povestí,  je žánrovo pestrý a bohatý. Zastúpené sú predovšetkým rozprávky fantastické. Okrem nich aj rozprávky zvieracie, legendárne, realistické aj humoristické. Vyberať  pri stvárnení ich obsahu bolo naozaj z čoho. Určite poznáte napr. aj tieto rozprávky: Zakliata hora, Laktibrada, Radúz a Ľudmila, Myšacia bundička, Zlatovláska, Mahuliena zlatá panna alebo slncová panička, Jelenček, Dlhý nos, O veternom kráľovi, Tri holúbky,  Zlatovláska, Janko Hraško, O dvanástich mesiačkoch, Plavčík a Vratko čo osúšajú slzy sveta, O hlúpej žene, Zlatí bratkovia, O troch grošoch , Ako šlo vajce na vandrovku, Ružová Anička, Trojruža, Mechúrik-Koščúrik s kamarátmi, Slncový kôň, Pamodaj šťastia, lavička, Popolvár najväčší na svete, Ženský vtip, Ďuro-truľo, Tri citróny, Múdry Maťko a blázni, Koza odratá a jež, Kozliatka .

Do súťaže sa tento rok zapojilo 117 žiakov. Bohužiaľ, vyradiť zo súťaže sme museli práce, ktoré nezodpovedali téme, pretože sa vo výtvarnom spracovaní objavovali hlavne rozprávkové postavičky autorov z iných krajín. Zvíťazili práce, ktoré zaujali kreativitou, farebnosťou a priestorovým rozložením kompozície.

Krásne knihy si odniesli zo súťaže títo mladí autori.

Kategória mladších žiakov

 • Ella Mikolajová, 3.B - 1.miesto
 • Marika Androvičová, 4.A - 1.miesto
 • Vaneska Chobotová, 2.B - 1.miesto
 • Júlia Pallová, 2.B -2.miesto
 • Anetka Ďurinová, 2.B - 2.miesto
 • Saška Sedúchová - 1.B - 2.miesto
 • Anna Kršková, 2.B - 3.miesto
 • Dávid Ďurčo, 4.A -3.miesto
 • Lilien Kvačkajová, 2.B - 3.miesto

 Kategória starších žiakov

 • Branislav Dominiak, 6.B - 1.miesto
 • Terezka Chrapčíková, 6.B - 1.miesto
 • Lívia Kabatierová, 6.B - 1.miesto
 • Katarína Halúsková, 7.A - 2.miesto
 • Dominika Holecová, 8.A -3.miesto

Víťazom srdečne blahoželáme!