Hlavná stránka

Takto si vymýšľam a píšem ja


Už 15 rokov sa v škole venujeme tvorivému písaniu. Tento rok si žiaci mohli „zmerať“ svoje sily a kvalitu svojich autorských „bŕk“ v literárnej súťaži, ktorá sa niesla v duchu témy Takto si vymýšľam a píšem ja.

Bohužiaľ, autorov z roka na rok ubúda. Napriek tomu sa tešíme z každej literárnej práce, ktorá bola zaslaná do školského kola našej literárnej súťaže. Do záverečného hodnotenia nepostúpili práce, ktoré boli reprodukciou prečítaného literárneho textu, či dokonca jeho prepisom. Zabojovať o palmu víťazstva mohli len tí, ktorých dielka boli skutočne dielom autora uvedeného v závere práce, mali primeraný rozsah, autori pracovali s umeleckými jazykovými prostriedkami ,  priamou rečou , fabulovali príbehy , príbehy alebo básne mali zaujímavú pointu. Neodmysliteľnou súčasťou hodnotenia bola i jazyková a pravopisná stránka prejavu.

 

Ocenenie si tento rok odniesli títo autori.

  1. miesto : Júlia Chytilová, 7.B
  2. miesto : Patrik Franek, 4.A
  3. miesto : Ema Bukovinská, 4.A
  4. miesto : Martina Halečková, 4.A

Víťazka školského kola postupuje do celoslovenského kola literárnej súťaže Škultétyho rečňovanky. Už dnes jej držíme palce!

Víťazom ešte raz srdečne blahoželáme a veríme, že krásne knihy, ktoré dostali spolu s diplomom ich presvedčili, aby sa zapojili i na budúci školský rok. Pridáte sa i vy? Tešíme sa na vás, veď vymýšľanie nebolí!