Hlavná stránka

„AKO VLK NEZOŽRAL ČERVENÚ ČIAPOČKU“


Dňa 03. apríla 2019 sa uskutočnil v Krajskej knižnici v Žiline DEŇ VLKA- v spolupráci so ŠOP SR, Správou NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne a v spolupráci s neziskovou organizáciou – Zmysel života. Týmto dňom bol zavŕšený projekt s názvom: „AKO VLK NEZOŽRAL ČERVENÚ ČIAPOČKU“, ktorý je súčasťou trojročného cyklu „PRÍBEHY TROCH ŠELIEM“. Počas tohto dňa boli pripravené viaceré aktivity-zážitkové čítanie či prezentácie o vlkoch. V popoludňajších hodinách sa uskutočnila beseda pre verejnosť s Mgr. Tomášom Flajsom, zo Správy NP Malá Fatra, s názvom: „Vlci v Malej Fatre“. Súčasťou projektu bola výstava detských prác- aj detí z našej školy. Žiaci 5. ročníka prispeli svojimi maľbami, žiačky 6.A – Katka Vojteková a Aďa Lopušanová vymysleli básničky a žiaci 6.A a 6.B triedy urobili projekty s názvom: „PO STOPÁCH VLKA“, ktorým sa intenzívne venovali na hodinách biológie. Všetky práce aktuálne môžete vidieť v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline.

PaedDr. Tomáš Bublík

Hladný vlk

Sedí si vlk na skale,
v bruchu mu už vrčí.

Rozmýšľa on, čo si do brucha strčí.

,,Skočím si ja do košiara,
tam je oviec veľa, bude to večera skvelá.“

S čím vĺčko nepočítal,
je tam strážny pes Bodrík.

Zahnal on vĺčka milého,
od hladu bledého.

Vrátil sa smutne na skalu,
zničený od hladu.

V bruchu mu stále vrčí hlad

a smutne zistil,
že si môže zas len pizzu objednať.

Adriana Lopušanová 6.A