Hlavná stránka

SVETOVÝ DEŇ ZEME


Naše motto:

„Zem je krásna, Zem je raj,

aj Ty k tomu prispievaj !“

22. apríl patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie podujatia venované záchrane našej Matky Zeme!

Ako vznikol Deň Zeme?

Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 -ešte ako Deň Zeme- americký senátor Gaylord Anton Nelson. OSN potom v roku 2009 na 22. apríla vyhlásila Medzinárodný deň Matky Zeme, a s týmto názvom sa pripomína od roku 2010. (online:noizz.sk/enviro/den-zeme/dpx0rdz).

Čo pre nás znamená Deň Zeme?

Pre niekoho celkom bežný deň, pre iného deň, kedy sa poukazuje na ekologické problémy globálneho charakteru. Aktivisti, ochranári, ekológovia, biológia a mnohí ďalší poukazujú na fakt, že Zem sa našou ľudskou činnosťou ženie do záhuby.

Problematika ochrany prírody a Zeme sa netýka iba separácie a recyklácie odpadov, ale i mnohých iných oblastí – využívanie obnoviteľných zdrojov energií, biodegradácia materiálov, a i. Ak sa nezačneme správať k našej Matke Zemi ohľaduplnejšie, môže to mať katastrofický dopad nie len na nás- ľudí. Preto by sme si mali našu Matku Zem chrániť.

Pýtate sa ako?

My, v našej škole, sme už začali. Ráno, 17.04.2019 išli deti do školy pešo a zapojili sa tak do „PEŠIBUSU“, ktorý pravidelne organizujeme. Deti sa stretli na vopred určených „zastávkach“ a spoločne s pedagogickým dozorom, ktorý vykonali – Mgr. Mikolajová a Mgr. A. Synáková, prišli do školy. Počas  Dňa Zeme sme realizovali viacero aktivít podporujúcich nielen manuálne zručnosti, ale aj prácu s informačno-komunikačnými technológiami prostredníctvom výučbových softvérov.

Tak ako každý rok, žiaci našej školy prispeli svojou aktívnou činnosťou ku skrášleniu našej obce. Zbierali odpadky v okolí rieky Varínka, pod Jedľovinou, na vodnom diele a samozrejme, žiaci zbavili odpadkov aj náš školský areál. Odpadkové vrecia spolu s rukavicami nám ochotne poskytla Obec Varín, ktorá zabezpečila aj odvoz vyzbieraného odpadu, za čo jej ďakujeme. Popri zbieraní odpadkov, niektorí žiaci zbierali aj bylinky. 

Taktiež  sme si trošku skrášlili okolie našej školy vďaka darcom, ktorí nám darovali rastlinky (p. Bolček, p. Kubíková), drevnú štiepku a guľatinový obrubník (p. Grenčíková). Do úpravy areálu– výsadba nových rastlín, úprava bylinkovej špirály, osadenie obrubníkov, dovoz drevnej štiepky atď., sa ochotne zapojili naši deviataci, ale i piataci a šiestaci. Podarilo sa nám inštalovať do areálu školy paletové lavičky, ktoré sme si vyrobili minulý rok. Zasadili sme kvety oproti vchodu do malej budovy a taktiež do predzáhradky pred veľkou budovou školy. Podarilo sa nám skrášliť priestor medzi budovami školy, kde sú mohutné ihličnany – osadili sme guľatinové obrubníky a priestor sme vysypali drevnou štiepkou. Deviataci pripravili hriadku vedľa pocitového chodníka, kde zasadili lúčne kvety pre hmyz.

Všetkým pedagógom, darcom, žiakom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k skrášleniu školského areálu  a k čistejšiemu prostrediu, v ktorom žijeme, patrí srdečné ĎAKUJEME!

Už teraz máme mnoho ďalších nápadov, ktorými sfunkčníme a skrášlime okolie školy. Veríme, že s pomocou mnohých darcov a priateľov školy sa nám naše nápady podarí aj realizovať.