Hlavná stránka

Aktivity máj 2019


Aktivita
Termín
Určené
Regionálna súťaž pre žiakov II. stupňa () – Hliadka mladých zdravotníkov – spolupráca s Červeným krížom
10.05.2019
žiaci 6. ročníka
Výchovný koncert ku Dňu detí
20.06.2019
pre žiakov 1.-9. ročníka
Dopravná výchova – výcvik žiakov na dopravnom ihrisku v Krasňanoch
   
Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku – English star – III. ročník projektu
10.05.2019
 
Moje ľudské práva – výtvarná súťaž (návrh plagátu) - v rámci OBN a VYV
· Predstav si život zdravotne postihnutého
· Sloboda prejavu sa týka aj mňa
máj 2019
 
Profesionálna orientácia žiakov 8. ročníka na výber budúceho povolania – Diagnostika
14.05.2019
 
Vyhodnotenie I. ročníka environmentálneho projektu Príbeh troch šeliem, Príbeh vlka
máj 2019
 
Stretnutie envitalentov – Strom života v Hrabove pri Ružomberku – pozvaný žiak Branislav Dominiak zo VI.B triedy
23.05.-24.05.2019
 
Zábavno-vedomostný kvíz a súťaž pre školy v našom mikroregióne: ENVIROEXPERT – II. ročník
22.05.2019
 
Beh do strečnianskych hradných schodov – športová súťaž pre žiakov
17.05.2019
 
Koncoročný výlet– Múzeum slovenskej dediny v Zuberci
22.05.2019
1.A a 1.B triedy
Krása umeleckého slova v cudzom jazyku – súťaž škôl terchovského mikroregiónu v prednese poézie a prózy v anglickom a nemeckom jazyku.
máj 2019
 
Zážitkový workshop pod názvom Deň, kedy sa mlčalo – o kolektivizácii a znárodňovaní, ľudsko-právne témy, prevencia extrémizmu, xenofóbie, radikalizmu.
27.05.2019
28.05.2019
pre žiakov 9. ročníka
Účelové cvičenia a Didaktické hry – jarná časť (teoretická časť)
06.05.2019
 
Účelové cvičenia a Didaktické hry – jarná časť (praktická časť)
07.05.2019
 
Fotografovanie žiackych kolektívov
17.05.2019 od 7.40 h
 
Prehliadka školskej a mimoškolskej umeleckej činnosti žiakov – „Naše talenty 2019“
30.05.2019 o 7.30
 
Okresné kolo biologickej olympiády, kategória C
17.05.2019
 
Koncoročný výlet– Múzeum slovenskej dediny v Zuberci
24.05.2019
pre I.C, II. A a II.B triedu
Zážitkový kurz 1. pomoci– spolupráca s Červeným krížom
15.05.2019
pre žiakov 7. ročníka
Pravidelná starostlivosť o vysadené bylinky, rastliny, kríky
   
Exkurzia pre žiakov – odmena za 1. miesto v environmentálnom projekte Bocian biely – Záchranná stanica pre zranené živočíchy, spolupráca so Správou NP Malá Fatra
20.05.2019
 
Exkurzia pre žiakov VIII. ročníka – Banská Štiavnica
24.05.2019
 
Environmentálny kurz pre žiakov V. ročníka – Hráme sa v prírode – Penzión Šafrán v Ždiari, Vysoké Tatry
27.05.2019-31.05.2019
 
Školský turnaj vo vybíjanej
06.05.2019
 

Futbal  Coop Jednota–  mladšie žiačky v ZŠ Karpatská Žilina

 07.05.2019 
ročníky 5.-7.
Futbal  Coop Jednota– mladší žiaci v Žiline-Závodí
 09.05.2019
ročníky 5.-7.
Žiacka diskotéka Majáles
  • od 14.00 h do 16.00 h – I. stupeň
  • od 16.30 h – do 21.00 h – II. stupeň
 17.05.2019
 
Exkurzia  – Topoľčianky – Národný žrebčín, zubria obora,...
 07.06.2019 VI.A a VI.B trieda
Zber papiera a plastových vrchnáčikov – Zberáme so zberkami
20.05.2019 – 28.05.2019