Akcie

Vesmír očami Agátky Hliníkovej


Každoročne sa naša materská škola zapája do súťaže „ Vesmír očami detí“, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Žiline. Aj tento rok bolo v našej škôlke deťmi namaľovaných množstvo krásnych vesmírnych prác. Pár z nich bolo do súťaže zaslaných a jedna z nich sa aj umiestnila. Bola to práca Agátky Hliníkovej z triedy Sovičiek, ktorá z krajského kola postúpila do celoslovenského kola. Týmto chceme výherkyni zablahoželať a popriať jej ďalšie takéto podobné úspechy. Blahoželáme!