Akcie

Sovičky vystupujú na Fašiangoch


Fašiang je už tu a s ním spojené aj množstvo tradícií a zvykov. Jedným z nich je aj každoročné organizovanie Fašiangového programu pod záštitou našej obce. Aj naši maličkí chceli prispieť svojou šikovnosťou a preto sa na tomto vystúpení zúčastnili s pestrým programom aj deti z triedy Sovičiek. Pre prítomných pozvaných si pripravili ľudové pásmo tancov, piesní a básní, ktoré malo u divákov veľký ohlas.  Ďakujeme obci za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.