Hlavná stránka

Zápis do 1. ročníka


V uplynulých dňoch sa v našej základnej škole uskutočnil zápis prvákov pre školský rok 2019/2020. Je to veľká udalosť pre budúcich malých žiakov, ale aj ich rodičov. Všetky deti sú plné očakávania, niektoré smelšie, iné ešte trochu bojazlivé, ale všetky sú veľmi zvedavé. Sú zvedavé na svoju pani učiteľku, svojich nových priateľov a priateľky, ktorých budú volať spolužiaci a spolužiačky. Naše pani učiteľky sa na zápis prvákov vždy svedomite pripravujú, zdobia triedy, pripravujú drobné darčeky, tak aby sa naši malí budúci prváci cítili v škole ako doma. Počas zápisu pani učiteľky preverili hravou formou znalosti každého dieťaťa. Deti kreslili, písali, počítali a preukazovali svoje schopnosti, ktoré nadobudli doma a v materskej škole. Slávnostného zápisu sa zúčastnilo 55 detí. Každé dieťa dostalo Pamätný list, malý darček a sladkú odmenu. Úsmev a dobrá nálada detí boli dôkazom, že sa im v škole páčilo. Budúcim prvákom prajeme úspešný štart do života „veľkého školáka", aby sa im v škole darilo a mali samé jednotky.