Unicef

ZBIERKA MODRÝ GOMBÍK


Už 15. rok spája zbierka MODRÝ GOMBÍK dva svety – ten náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc.

Aj na našej škole prebiehala zbierka MODRÝ GOMBÍK, kde ste mohli pomôcť aj Vy. Svojim príspevkom do pokladničiek našim dobrovoľníčkam, ktoré ste mohli stretnúť na chodbách našej školy od 21. 5. 2019 do 23. 5. 2019. Výnos tohtoročnej zbierky činí 120 eur, za čo Vám srdečne ďakujeme. Výnos tohtoročnej zbierky bude venovaný deťom na východnej Ukrajine, ktoré už 6. rok žijú vo vojnovom konflikte.

Príbeh Saši – dievčatka z plagátu

9-ročná Saša Shapovalenková žije so svojou mamou, otcom a staršou sestrou v meste Bakhmutka na východnej Ukrajine. Rodina žije blízko kontaktnej línie, ktorá od seba delí vládou kontrolované a nekontrolované územie východnej Ukrajiny.

Saša by mala navštevovať vzdialenú školu v Opytone, pretože škola, ktorú má blízko je obsadená vojakmi. „Cestovať autobusom je veľmi nebezpečné“ hovorí Sašina starká. „Autobus ide celý čas v blízkosti kontaktnej línie a môže byť kedykoľvek zasiahnutý guľkami počas streľby. Saša sa musí učiť doma. Je to pre ňu ťažké. Okná boli počas bojov rozstrieľané a máme ich teraz prikryté, takže Saša veľmi slabo vidí... Pivnicu susedov využívame ako úkryt pri streľbe. V roku 2014 sme v pivnici strávili celé leto. Deti si už zvykli za tie roky na zvuk streľby. Minulý rok, začiatkom marca prebiehali intenzívne boje a strely lietali ponad náš dom jedna za druhou. Skryli sme sa do pivnice u susedov a tam sme zostali dve noci. Teraz to už nie je také nebezpečné, ale streľbu počujeme každú noc.“ Saša sa bojí chodiť do školy. Radšej je doma s mamou a sestrou a stará sa o mačiatka.

UNICEF pomáha na Východnej Ukrajine od začiatku konfliktu. Zabezpečuje lieky, vodu, hygienické balíčky, potraviny, opravuje vojnou zničené školy a domy, školí deti, aby sa vyhýbali miestam, kde sa nachádzajú míny. 6 rokov konfliktu je veľmi dlhá doba, mnohé deti sa už narodili do vojny, nevedia, čo je pokojné detstvo bez neustáleho zvuku ostreľovania, bezstarostného chodenia do školy a naháňania sa po vonku...