Hlavná stránka

Envitalent


23. a 24. mája 2019 sa konalo v krásnej rekreačnej oblasti Hrabovo pri Ružomberku v Apartmánovom dome Fatrapark celoslovenské stretnutie Envitalentov, ktoré organizovala organizácia Stromu života. Stretnutia sa zúčastnili deti základných škôl, ktoré sa zapojili do biologickej súťaže Envitalent – výskumník – praktickej časti a deti, ktoré boli počas školského roka úspešné vo vedomostnej časti Envitalent.

Stretnutia sa zúčastnil predseda Rady Stromu života Ing. Jozef Kahan, PhD., Mgr. Martin Zemko, PhD., Mgr. Richard Weber.

Ja som sa tiež zúčastnil tejto akcie.  Prezentoval som projekt Skúmanie spôsobov správania sa slimáka. Vďaka pánovi učiteľovi PaedDr. Tomášovi Bublíkovi som mohol uskutočniť tento výskum priamo v našej škole prostredníctvom slimáka afrického. Projekt zaujal mojich nových kamarátov - výskumníkov aj porotu. Vo svojej kategórii 6. – 7. ročník som získal 2. miesto. Dozvedel som sa zaujímavé informácie o rovesníckom vzdelávaní o minimalizácii odpadov, o rekultivácii svahu v školskej záhrade, o obsahu cukru v rôznych nápojoch, o príprave chleba z kvásku. Žiaci robili projekt o erózii pôdy, vodnom slimákovi, vydre riečnej, šváboch. Medzi projektami boli zaradené rôzne zábavné a poznávacie aktivity.

Po prezentáciách výskumov nasledoval výlet do lanového parku Tarzania Hrabovo. Bolo to super. V piatok sme absolvovali náučný chodník Medvedia cesta. Kabínkovou lanovkou sme prešli z Hrabova na Malinô Brdo. Medveďou cestou sme sa zastavili v Mini ZOO – MINI FARMA SIDOROVO, kde sme mohli kŕmiť priateľské zvieratá ako ovce, prasatá, sliepky, kačky, kozy, králiky. Medvedia cesta bola zaujímavá. Pozorovali sme cestou hmyz, spoznávali stromy. Turistické značky nás viedli ku domu Fatrapark.

Všetci, ktorí sme sa akcie zúčastnili, sme získali krásne ocenenie, encyklopédie, veľa zaujímavých zážitkov, nové kamarátstva, chuť bádať prírodu.

Ďakujem našej pani riaditeľke PaedDr. Monike Filovej, že som sa mohol zúčastniť tejto akcie. Ďakujem pánovi učiteľovi PaedDr. Tomášovi Bublíkovi za pomoc pri výskume. Ďakujem všetkým členom organizácie Stromu života, s ktorými som strávil tieto dva nezabudnuteľné dni.   

Branislav Dominiak, 6.B