Hlavná stránka

Zážitkový workshop - Deň, kedy sa mlčalo


V dňoch 27.05. a 28.05. 2019 medzi nás zavítali lektorky z občianskeho združenia Post Bellum SK s workshopom pod názvom Deň, kedy sa mlčalo.  Zaujímavým spôsobom predstavili žiakom 9. ročníka premenu slovenskej dediny počas kolektivizácie, ktorá zásadne zmenila štruktúru slovenského vidieka po 2. svetovej vojne. Workshop bol zložený na skutočných príbehoch pamätníkov z archívu Memory of Nations (Pamäť národa). Počas tvorivej dielne sa žiaci zoznámili na vlastnej koži s témami kolektivizácie a znárodňovania na slovenskom vidieku. Žiaci sa dostali do oravskej dediny - Mútne. Zoznámili sa so základnými pojmami 50. rokov. Zažili voľby v roku 1948, znárodňovanie, dostali sa do situácie, kedy sa museli rozhodovať, či pomáhať ľuďom z dediny, ktorí sa museli vysťahovať.