Hlavná stránka

Medzníky 2. svetovej vojny a SNP.


Dňa 21.05.2019 sa na ZŠ Martinská v Žiline uskutočnila vedomostná súťaž  Medzníky 2. svetovej vojny a SNP. Cieľom tejto súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí mládeže vedomosti o Slovenskom národnom povstaní a boji proti fašizmu. Pripomenúť si 75. výročie SNP a 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu. Našu školu na súťaži zastupovalo 3. trojčlenné družstvo zložené zo žiakov deviateho ročníka Martina Staňa, Šimona Hliníka a Tomáša Málika, ktorí preukázali svoje vedomosti z daného obdobia v teste, prezentovali projekt na tému SNP v obci Varín, či odpovedali na otázky k téme II. svetovej vojny vo svete a na Slovensku, priebehu SNP a vojnovým udalostiam v regióne. Aj touto cestou sa chceme našim žiakom – deviatakom poďakovať za ich vedomosti a reprezentáciu školy.