Hlavná stránka

SHAKESPEARE´S DAY


Dňa 14.mája 2019 sa na našej škole uskutočnil už 6. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare´s Day. Do školského kola postúpili tí, ktorí boli najlepší v triednom kole.

Žiaci súťažili v troch kategóriách, od tretieho až po deviaty ročník. Porota hodnotila  výber textu, jeho primeranú náročnosť, výslovnosť a umelecký prednes súťažiaceho.  Zišli sa naši najšikovnejší recitátori, aby všetkým ukázali svoj talent, schopnosti ale hlavne svoj záujem o anglický jazyk .

Recitácia v cudzom jazyku si vyžaduje nielen veľa domácej prípravy ale aj veľkú dávku odhodlania. Preto veľmi oceňujeme výkony všetkých zúčastnených, zaslúžia si náš obdiv i veľkú pochvalu.