Hlavná stránka

Zrkadlo - (pred)prázdninové číslo


Milí čitatelia!
Do pozornosti sa Vám dostáva tretie vydanie tohtoročného školského časopisu Zrkadlo - (pred)prázdninové číslo. Pomalým, ale veľmi horúcim krokom sa k nám blíži obľúbené leto a s ním vytúžené dvojmesačné prázdniny spojené s oddychom. Každý jeden z Vás, ktorému sa toto číslo dostane do očí, si tu nájde tú svoju zaujímavú rubriku na čítanie a dúfame, že zostane naším verným čitateľom. V mene všetkých redaktorov Vám prajem slnečné letné prázdniny.