Akcie 2018/2019

Ako trávime pobyt vonku


Keďže vo výchovno – vzdelávacom procese máme zahrnutý aj projekt NAPPO – Národný akčný plán prevencie obezity, rozhodli sa deti z triedy Sovičiek v rámci každodenného pobytu vonku absolvovať krátku turistickú vychádzku k rieke Varínka. A tak sa jedno jarné dopoludnie vybrali na pekné také miesto na Kamencoch, s cieľom sa zdržať aj pri rieke a troška sa pohrať v jej okolí. Nápad to bol super a deti mali z toho veľkú radosť. Pekne sa spolu zahrali a vyšantení sa vrátili naspäť do svojej triedy.