Akcie

Staráme sa o okolie materskej školy


Jar je už tu a s ňou aj prvé práce  v záhradách. A keďže my záhradu nemáme, upratovali sme si okolie materskej školy. Tak sa v priebehu dopoludní deti všetkých tried stretli na škôlkarskom dvore, dostali do rúk hrabličky a poďho do práce. A veru, nenechali sa zahanbiť a po ich práci bolo hneď okolie škôlky krajšie a pripravené na dlhé pobyty vonku.