Akcie

O Jankovi Polienkovi


A opäť do našej materskej školy zavítalo divadlo. A veru nie hocaké. Tentokrát nás čakal príbeh o Jankovi Polienkovi. Bola to veľmi zábavná rozprávka, z ktorej mali deti krásny a veselý zážitok. Deti boli do predstavenia veľmi pekne zapojení a plní elánu sa vrátili do svojich tried.