Akcie

Oslavujeme 1. máj


Ako po iné roky, ani v tomto nemohol pred našou materskou školou chýbať tradičný prvý máj. Aj v tomto roku sme sa všetci zišli na škôlkarskom dvore, aby sme tento sviatok patrične oslávili. Každá z tried si pripravila krátke prvomájové pásmo plné piesní a hudby, ktoré odprezentovala  pod vyzdobeným prvým májom. A ako bol vyzdobený ten náš? No predsa prekrásne farebný tak, ako po iné roky. A môže nám celý mesiac robiť radosť...