Hlavná stránka

Koncoročný výlet štvrtákov


21. júna 2019 sa uskutočnil koncoročný výlet žiakov štvrtého ročníka. Slnečné počasie nás sprevádzalo počas cesty do mesta Martin. Navštívili sme Slovenské národné múzeum v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa, v ktorom sme videli expozíciu Príroda Turca. Lektor žiakom prezentoval časti expozície Neživej a Živej prírody. Žiakov zaujala fauna a flóra z Turca, aktívne reagovali na otázky lektora. Vo vitrínach sme pozorovali špecifické druhy rastlín a živočíchov rôznych biotopov napríklad bukových lesov, borovicových lesov, smrekových lesov.

Dejiny a poslanie Slovenského národného múzea nám priblížil lektor cez expozíciu Kmetianum. Po tejto expozícii žiaci videli výstavu Kremeň – kráľ minerálov.

Svet minerálov  zaujal deti, pretože oplýva takmer neobmedzenou paletou farieb, veľkostí a tvarov kryštálov. Po poďakovaní lektorovi za odborný výklad si deti v múzeu zakúpili rôzne suveníry.

Múzeum slovenskej dediny, ktoré je najväčšou prírodnou expozíciou na Slovensku, predstavila lektorka deťom po príchode do Jahodníckych hájov. Múzeum sa nachádza východne od Martina a na ploche 15,5 ha. Je tu 143 exponátov slovenskej ľudovej architektúry, pochádzajúcich zo severozápadného Slovenska. Po prehliadke sme sa spoločne poďakovali. Pred odchodom z múzea si žiaci kúpili suveníry. Spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili domov.

Ďakujeme pani riaditeľke PaedDr. Monike Filovej, ktorá nám umožnila zúčastniť sa výletu.