Hlavná stránka

Rozlúčka so štvrtákmi


28. jún 2019


„Začali ste maličkí,
teraz ste už veľkí.
Najviac ste však podrástli
v očiach pani učiteľky...“
Milí naši štvrtáci,

štyri roky nášho spoločného putovania ubehli veľmi rýchlo. Z malých vyplašených prváčikov sú dnes veľké štvrtácke osobnosti. Preto Vám, milí štvrtáci, prajeme, aby ste v každej chvíli svojho života mali na pamäti, že všetko sa dá zvládnuť… Spomeňte si na svoje začiatky, prvé písmenká, prvé napísané riadky… Každá skúška, pred ktorou raz budete stáť, sa dá vyriešiť: s vytrvalosťou, ochotou a láskou. Do Vašich ďalších dní na druhom stupni ZŠ Vám prajeme veľkú chuť do práce a vytrvalosť ísť za svojím cieľom až do úspešného konca. Máme Vás rady…

Vaše pani učiteľky

                            Mgr. Natálka Martošová a  Mgr. Katka Dominiaková.