Hlavná stránka

BELSKÝ BOREC TERCHOVSKÉHO REGIÓNU


Dňa 26.06.2019 sa uskutočnil 3. ročník športovo – vedomostnej súťaže pod názvom: BELSKÝ BOREC TERCHOVSKÉHO REGIÓNU, v areáli Campingu Belá – Nižné Kamence, ktorú organizovala Spojená škola Belá. Z každej školy (Gbeľany, Varín, Belá a Terchová ) súťažili dve zmiešané osemčlenné družstvá (4 chlapci, 4 dievčatá) v dvoch kategóriách: I. kategória: ročníky 5. – 6. , II. kategória: ročníky 7. – 8. Na to, aby osem-členné družstvo bolo na trati úspešné, museli jednotliví členovia medzi sebou komunikovať, pomáhať si, povzbudzovať sa, súťažiť v hesle fair play. Žiaci prekonávali niekoľko stanovíšť s prekážkami - prekonávanie preliezok podľa pokynov, prenášanie ťažkých vedier, plazenie v tráve, brodenie po rieke, chôdza na chodúľoch, chôdza po balančnom lane, streľba zo vzduchovky, streľba z kuše, pavučina, fúrikový beh, skok vo vreci. Na jednom zo stanovíšť si žiaci overili vedomosti pri určovaní liečivých rastlín, stromov a kríkov.  Za nesplnenie úlohy alebo pri pochybení museli súťažiaci robiť angličáky (burpees). Do cieľa sa podarilo dobehnúť všetkým súťažným družstvám. Našim mladším žiakom (Marko Gecelovský, Jaroslav Lauko, Juraj Tabaček, Damián Mahút, Anna Ovečková, Emma Tomová, Alexandra Verčíková, Bianka Pekárová) sa v tejto súťaži podarilo obsadiť krásne 1. miesto, a starší žiaci (Branislav Williger, Ivona Prekopová, Katarína Chobotová, Anna Hoštáková, Martin Synák, Peter Staňo, Katarína Halúsková, Matúš Bobáň) si vybojovali pekné 3. miesto. Žiaci získali pre našu školu pamätné medaily, poháre a diplomy.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže!