Hlavná stránka

Pozvánka na plenárne rodičovské združenie


Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 3.októbra 2019 o 16.00 h v telocvični Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.

Hlavným bodom programu je voľba zástupu z radov rodičov do Rady školy.

Triedne rodičovské združenia sa nebudú konať, ak potrebujete prekonzultovať výsledky/správanie svojho dieťaťa, skontaktujte sa s triednym učiteľom.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kolektív učiteľov školy