Hlavná stránka

Exkurzia do Brodzian a Oponíc


Dňa 17.októbra 2019 žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí si ako svoj voliteľný predmet vybrali ruský jazyk, navštívili Aponniho knižnicu v Oponiciach a Slovanské múzeum A.S. Puškina v Brodzanoch.

V obci Oponice stojí renesančný kaštieľ zo 16.-17. storočia , ktorého súčasťou je Aponiovská knižnica. V knižnici sa nachádzajú vzácne diela od roku 1515 do roku 1940. V jej zbierkach je vyše 400 prvotlačí v 12 jazykoch, medzi inými i z ruského jazyka. Expozícia je cestou do minulosti a žiaci získali veľa informácií nielen o živote grófa Aponiho, ale i spôsobe práce s knihami, ktorých historická hodnota je nevyčísliteľná. Interiér knižnice bol nanovo postavený podľa výkresovej dokumentácie, pohľadníc a fotiek stolármi zo Zvolena a patrí medzi najkrajšie historické interiéry Slovenska. Naši žiaci sa ocitli v týchto priestoroch po prvýkrát a v pravom zmysle slova ich očaril.

Literárne múzeum Alexandra SergejevičaPuškina v Brodzanoch je miestom, ktoré často navštevovala manželka A.S.Puškina - Natália a jeho štyri deti.

Prehliadka múzea bola pre žiakov veľmi užitočná, dozvedeli sa o myšlienkach slovanstva, slovanskej vzájomnosti, ale hlavne sa podrobne oboznámili so životom a dielom jedného z najväčších romantických básnikov ruskej a svetovej literatúry.

Vyvrcholením exkurzie bola prehliadka historického anglického parku v areáli múzea, v ktorom je 10 búst významných slovenských a ruských spisovateľov od popredných slovenských výtvarníkov.

Ešte krátka zastávka v srdci mesta Partizánske a mohli sme sa vydať na spiatočnú cestu, ktorú nám však nedobrovoľne predĺžili opravy ciest v jednotlivých obciach a v mestách zasa nekonečné kolóny, v ktorých sme nedobrovoľne uviazli.

Nádherné jesenné počasie len umocnilo krásne zážitky a nezabudnuteľné dojmy, ktoré si žiaci z exkurzie odniesli a prispelo k tomu, že sme veľmi rýchlo zabudli na nedobrú cestnú infraštruktúru. Musíme pochváliť našich „ruštinárov“, ktorí sa správali veľmi slušne, zodpovedne, zaujímali sa o expozície , a tak sme všetci odchádzali domov veľmi spokojní a plní zážitkov.