Hlavná stránka

Zberný dvor


Dňa 18.10.2019 sa žiaci 4.A triedy zúčastnili v Žiline bezplatného náučného zážitkového programu Zberný dvor, ktorý financoval OZV NATUR – PACK. Zážitkový program nadväzoval na posolstvo novej eko-knižky Zberný dvor, ktorú v tomto roku vydal spevák a spisovateľ Branislav Jobus. Súčasťou programu bolo vystúpenie hudobnej skupiny, hrajúcej na recyklované nástroje a aktivity motivujúce a učiace zážitkovou formou deti triediť odpadky. Za odmenu dostala trieda knihu Zberný dvor, ktorá sa využije pri eko-výučbe.