Hlavná stránka

Mesiac úcty k starším


Október je mesiac spojený s dôležitým posolstvom úcty k starším, ktorému aj tento rok venovali svoju veľkú pozornosť žiaci našej školy. Deti prvého a druhého ročníka navštívili dňa 23. 10. 2019 domov opatrovateľskej služby Alžbetínum vo Varíne. Svoje veľké ďakujem vyjadrili babkám a dedkom prostredníctvom ľudových piesní, básní, riekaniek, dramatizácie a hrou na heligónkach.

Úsmev na tvári vďačného publika vyčarili nielen svojou pozitívnou energiou, ale aj krásnymi darčekmi a pozdravmi, ktoré s láskou a vďakou vyrobili spoločne so všetkými deťmi ročníkov 1 - 4.

Do ďalších dní prajeme našim babkám a dedkom veľa zdravia, lásky a úsmevu na tvári.