Hlavná stránka

Záložka do knihy spája školy


V tomto školskom roku sme sa zapojili už do 10.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tento ročník sa niesol v duchu témy List za listom - baví ma čítať.

Do projektu sa prihlásilo 1 155 škôl s celkovým počtom 131 027 žiakov, a to z Českej republiky 421 škôl s celkovým počtom 41 906 žiakov a zo Slovenskej republiky 734 škôl s celkovým počtom 89 121 žiakov.

Našou partnerskou školou sa po prvýkrát stala škola v Českej republike z malého mestečka  Rožmitál pod Třemšínem , ktorá nesie meno ZŠ Jakuba Jana Ryby, po slávnom pedagógovi a autorovi České mše vánoční "Hej mistře".

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do projektu zapojili a poslali svoj malý záložkový odkaz svojim novým priateľom. Poďakovanie patrí aj všetkým učiteľom, ktorí svojich žiakov inšpirovali, viedli a pomáhali im s výrobou, ako aj vedeniu školy za poskytnutý materiál pri záverečnej úprave záložiek a kolegovi za prípravu reklamných nálepiek našej školy.

Veríme, že naše záložky žiakov v Českej republike potešia a budú šíriť dobré meno našej školy v zahraničí.