Akcie 2018/2019

Deň matiek


Je už tradíciou, že každoročný deň matiek oslavujú deti v materskej škole besiedkami. Nebolo to inak ani v tomto roku. Deti poctivo niekoľko týždňov nacvičovali pásma básničiek, pesničiek, divadielok i tančekov,  aby počas veľkého dňa videli radosť v očiach svojich najdrahších. A inak to nebolo ani v tomto roku kde - tu sa zaleskla v očiach aj nejaká tá slzička. Touto cestou  ďakujeme rodičom za ich účasť a pani učiteľkám za nekonečnú trpezlivosť pri prípravách na takýto hlavne pre deti veľký deň.